banner1

500ml UZSPACE Tritan BPA mugt sport suw çüýşesi 500ml plastmassa

Haryt belgisi: 3026

Reňki: Gyzyl, Gara, Siýan, Gök, Gyrmyzy, Greenaşyl

Göwrümi: 500mL

Material: ABŞ-ly Eastmanly Tritan (100% BPA Mugt)

Temperatura: -10 ~ 90 ℃

Ölçegi: 232 * 66mm

N.W.: 117g

Paket: 24pcs / ctn

 


Önümiň jikme-jigi

34oz / 1000ml Uly kuwwat:Uly suw çüýşesinde 1000ml bar, suw belgisi bilen görkezilen, suwuň hakyky mukdaryny aňsat we anyk barlamaga kömek edýär.Gidratly bolmagy we ýeterlik suw içmegi, fitnes maksatlaryna has gowy ýetmegi, şol sanda horlanmak, işdäňi dolandyrmagy we umumy saglygy ýada sal.

Funksional dizaýn:Ipokarky gapak ygtybarly gulp bilen bezelendir we içgini köp zähmet çekýän şkaf bilen enjamlaşdyrylandyr. Tozan we syzdyryjy subutnama.Aýrylyp bilinýän süzgüç bilen, 8 sm çüýşäniň agzynyň ini buz kublaryny saklamak üçin ýeterlikdir, içgilere miweleri we çaýlary aňsatlyk bilen guýup bilersiňiz, arassalamak aňsat.

UZSPACE Tritan BPA Free Sport1
UZSPACE Tritan BPA Free Sport3
UZSPACE Tritan BPA Free Sport2
UZSPACE Tritan BPA Free Sport4

BPA-mugt we ideal sowgat:Hil tritan poliester plastmassadan ýasalan bu suw çüýşesi 100% BPA & TOXIN MUGT, erkin we sagdyn ys alýar. Pyýada ýöremek, welosiped sürmek, welosiped sürmek, kemping, ylgaw, ýoga ýa-da öýde, sport zalynda we beýleki sport görnüşleri üçin amatly ofis.Bu suw çüýşesi hem ideal sowgat.

Maslahatlary we satyn alyş maslahatlaryny ulanyň:Ony taşlamaň, gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz däl, çörek bişirilen soda we sirke bilen arassa.
KÖP suwy 100% syzdyryjy we nol kondensasiýa içiň!Bu uly suw çüýşesi, bedeniňize zerur bolan ähli sagdyn gidrasiýa saklaýar!

HOWPSUZ, GYSGAÇA, DURABLE Bu döwülmeýän, ýeňil we gaýtadan ulanylýan suw çüýşesi 100% BPA Mugt Tritan plastmassasyndan ýasalýar.Zyýanly himiki maddalardan, plastiki tagamdan ýa-da erbet ysdan arassalanyp, suwuňyzdan lezzet alyp bilersiňiz!

Suw çüýşesiniň iki gapdalynda kuwwat terezisi bilen döredilen, size näçe suw içendigiňizi ýatladýar we görkezýär.Bu suw çüýşesi, gündelik suwuňyzy aňsatlyk bilen we düşnükli ölçemek üçin ajaýyp, gündelik maksadyňyzy ýatdan çykarmarsyňyz.

Iblis elmydama jikme-jiklikde.
UZSPACE ajaýyp suw çüýşesini almaga kömek etmek üçin her jikme-jikliklere üns berýär.

logo

Maglumatlary görkez

UZSPACE Tritan BPA1
UZSPACE Tritan BPA2
UZSPACE Tritan BPA3
UZSPACE Tritan BPA4
UZSPACE Tritan BPA5
UZSPACE Tritan BPA6
UZSPACE Tritan BPA7
UZSPACE Tritan BPA8
UZSPACE Tritan BPA9
UZSPACE Tritan BPA10
UZSPACE Tritan BPA11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň