banner1

1000ml 32OZ UZPSACE BPA mugt açyk sport sporty Tritan suw çüýşesi plastmassa

 

Haryt belgisi: 3038

Reňki: Gyzyl, Gara, Siýan, Gök, Gyrmyzy, Greenaşyl

Göwrümi: 1000mL

Material: ABŞ-ly Eastmanly Tritan (100% BPA Mugt)

Temperatura: -10 ~ 90 ℃

Ölçegi: 286 * 78mm

NW: 192.5g

Paket: 24pcs / ctn

 


Önümiň jikme-jigi

Bu ýokary hilli içgini ýatladýan suw çüýşesi, gündelik suwuňyzy kabul etmegiňizi ýatlatmak üçin ylham beriji sözler we wagt bellikleri bilen ýasalýar. Saglyk we bedenterbiýe maksatlaryňyza ýetmäge kömek edýär. Türgenleşik wagtynda we işden soň, işdäňizi gözegçilikde saklaň, çyglylygy, umumy saglygy doldurmak.

BPA & TOXIN MUGT:- “Tritan” poliester plastmassadan ýasalan bu suw çüýşesi 100% BPA & TOXIN MUGT, gündelik suw içmek üçin yssyz we sagdyn. Pyýada ýöremek, welosiped sürmek, welosiped sürmek, kemping, ylgamak, ýoga ýa-da öýde başga sport görnüşleri üçin amatly , sport zalynda we ofisde.

1000ml 32OZ UZPSACE BPA Free2
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Free1
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Free4
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Free5

Funksiýa dizaýny:- Süýji suwuňyza girmek üçin düwmä basyp, bir eliňiz bilen açyň, ýokarky gapagy ygtybarly gulp bilen bezelip, tozan we syzdyryjy subutnama bolup durýar. Çalt suw akymynyň agzynyň açylmagy has çalt suwlanmaga kömek edýär.Göçme bilek kemeri bilen ýeňil agram, gidrasiýa üçin amatly edýär.Aýrylyp bilinýän süzgüç bilen, içgäňize miwe we çaý guýmak aňsat.Agzyň buz kublaryna laýyk bolmagy üçin arassa, arassalamak hem aňsat.

IDEAL SOWGAT SAYLASY:-Bu ajaýyp çüýşe dürli öwüşginli reňkler we ýakymly nagyşlar bilen üpjün edilýär, bu siziň, maşgala agzalaryňyzyň, dostlaryňyzyň, işdeşleriňiziň, sagdyn durmuş ýörelgesinden lezzet alýan aýallaryň we erkekleriň iň gowy pikiri.

Ulanylyşy we ýuwulmagy
Ulanylmazdan ozal suw çüýşesini we gapagyny salkyn suw bilen ýuwuň.Ulanylandan soň hemişe ýyly suwda we diňe sabyn bilen ýuwuň.Derlemek üçin çotgalary ýa-da abraziw serişdeleri ulanmaň.Saklamazdan ozal howa gowy guradyň we elmydama gapagy ýapyň.El ýuwmak ýa-da salkyn ýuwmak üçin gap-gaç ýuwýan maşyny ulanyň.

Iblis elmydama jikme-jiklikde.
UZSPACE ajaýyp suw çüýşesini almaga kömek etmek üçin her jikme-jikliklere üns berýär.

logo

Maglumatlary görkez

1000ml 32OZ UZPSACE BPA Fre1
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Fre2
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Fre3
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Fre4
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Fre5
1000ml 32OZ UZPSACE BPA Fre6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň