BT-1
BT-2
BT-3

ÖNÜMLERimiz

Tritan materialyndan, BPA Mugt, Ys ýok, Syzdyryjy

Productshli önümleri görüň
 • Sports cup
 • Sports cup (2)
 • Sports cup (3)
 • Sports cup (4)
 • Sports cup (5)
 • Sports cup (6)
 • Sports cup (7)
 • Sports cup (8)

biz hakda

Içimlik suwy has aňsatlaşdyryň.

Durmuş, belki, däli, bulaşyk, ýelmeşýär, ýöne suw çüýşäňiz bolmaly däl.

Uzspace, gidratly, sagdyn we aladalanmak üçin ýolda köp işlemek üçin köp işleýär.Has aňsat, has amatly we has ygtybarly içgini aňladýan önümleri döretmek üçin ösen tehnologiýa bilen üpjün edilýär.

Has köp önüm görüň
 • CLEARLY BETTER. TRITAN™.

  TERJIME EDIP BOLAN.TRITAN ™.

  “BPA-Free Tritan ™” has gowy bolmak üçin işlenip düzüldi.Aýnadan gowudyr.Poslamaýanlardan gowudyr.Beýleki plastmassadan has gowudyr. Tritan-da BPA, BPS ýa-da başga bir bisfenol ýok.Tritan plastmassasy bilen öndürilen önümler düşnükli, çydamly, ygtybarly we ajaýyp.Biz muny öňe sürýän ýeke-täk däldiris - “Tritan” -yň artykmaçlygy üçünji tarap laboratoriýalary tarapyndan subut edildi we müşderilerimiz tarapyndan hil gowy görülýär.Özüňiz görüň.

  CLEARLY BETTER. TRITAN™.CLEARLY BETTER. TRITAN™.
 • BEST SELLERS

  IEST GOWY SATYjylar

  Iň meşhur stillerimizi tapyň.Açyk başdan geçirmelerde nämäniň tendensiýasyna serediň.

  BEST SELLERSBEST SELLERS