Habarlaşmak

Hot-Concerns11
ico-1

Biz bilen habarlaşyň

Size näme gerek bolsa, kömek etmek üçin geldik.
Diňe habarlaşyň, 24 sagadyň dowamynda jogap bermäge synanyşarys.

ico-2

Lomaý we paýlaýjylar

Satyjymyz bolmak isleýärsiňizmi, tertipleşdirmelimi ýa-da müşderiniň sargytlary barada soragyňyz barmy?Biz şatlyk bilen kömek ederis!Biz bilen habarlaşyp bilersiňiztinazhou@uzspace.com
Marketing soraglary, täsir ediji we hyzmatdaşlyk
Biz bilen habarlaşmakdan çekinmäňsales601@uzspace.com

ico-3

Müşderi hyzmaty

Kömege mätäç müşderimi?Sargyt, önümlerimiz ýa-da web sahypamyz hakda gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiňtinazhou@uzspace.com

UZ tehnologiýasy (Şençzhenen)
Company Limited

Salgysy

No2, .44, .55 we .1414, 3-nji zona, LianHe senagat zolagy, Nanyue jemgyýeti, Baolong etrapçasy, Uzyn Gang etraby, Hytaý

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň