Hot Concerns

Hakynda

Biziň profilimiz

UZ Technology (Şençzhenen) kompaniýasy çäkli, gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa 2007-nji ýylda döredildi we hasaba alnan maýasy 30 million ýuana bar.Ol Şençzheneniň Longgang etraby, Baolong köçesi, Baolong köçesi, 2-nji, No. 4, No. 5 we No. 14 ösümlikler, 3-nji meýdan, Lianhe senagat zolagy.Hakyky iş meýdany takmynan 32000㎡.

Kompaniýa yzygiderli "ISO 9001: 2015" hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, "ISO 14001: 2015" daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, "ISO 45001: 2018" hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny yzygiderli geçdi we milli we Şençzhenen ýokary derejä eýe boldy - tehnologiýa kärhanasy, 2018-nji ýylda gözleg we barlag merkezi 2019-njy ýylda IP standart şahadatnamasyny üstünlikli geçdi.kompaniýa BSCI sosial jogapkärçilik ulgamynyň we TUV zawodynyň gözleg ulgamynyň talaplaryna laýyk gelýär, Guangdong Hil Assosiasiýasynyň agzasy we Export Leadinq Index (ELI) nusgasy kärhanasydyr.Kompaniýa her ýyl täze tehnologiýa, enjamlary kämilleşdirmek we täze material girizmek üçin 7 million dollardan gowrak maýa goýýar.Geljekde ýüze çykjak kynçylyklary ýeňip geçmek üçin in engineeringenerçilik tehnologiýa merkezini we senagat dizaýn merkezini gurmaga işjeň taýýarlanýar.

about us
about us1

Biziň kompaniýamyz elmydama jikme-jikliklerden ajaýyplygyň ruhuny wagyz edýär.Esasy önümler: plastmassa sport suw çüýşeleri, açyk suw çüýşesi, poslamaýan polat küýzeler, çaga çüýşeleri we beýleki iýmit derejeli içgiler.Önümler CEB CE, LFGB, FDA synag standartlaryna laýyk gelýär;
Kompaniýada gurşunsyz doly ýerine ýetirýän we iýmit üçin plastmassa gaplaýyş gaplaryny öndürmek ülňülerine laýyk gelýän arassa önümçilik ussahanasy bar;we önümçilik merkezinde 300-den gowrak işgäri bar.Sanjym ussahanasy, çüýşäni üflemek ussahanasy, ýüpek ekran ussahanasy, gaplaýyş ussahanasy, galyndy önümçilik ussahanasy bilen önümçilik meýilnamasyny dolandyrmak, hil barlagy, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, PIE we ş.m. ýaly esasy dolandyryş ýokary bölümleri bar.Önümçilik merkezi, ISO9001 ulgam standartynyň görkezmesine laýyklykda gündelik önümçilik meselelerini berk ýerine ýetirýär.
Kompaniýa, içerki we daşary ýurt marka müşderilerine ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmatlary hödürlemek üçin "ilki bilen hil, innowasiýa, ýaşyl we daşky gurşawy goramak" ösüş düşünjesine eýerýär.Kompaniýanyň önümleri Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Eastakyn Gündogara eksport edilýär;kompaniýanyň öz markasy UZSPACE hem kem-kemden daşary ýurda gitdi we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan mähirli garşylandy;

Gözleg we ösüş topary

Kompaniýanyň gözleg we barlag merkezinde 50-den gowrak inersener bar we önümi meýilleşdirmek, işläp düzmek, taslamalar, hiliň barlagy we synaglar ýaly funksional modullaryň töwereginde gurnalan.Gözleg merkezi we içerki uniwersitetler maddy innowasiýa, mehaniki hereket in engineeringenerçiligi we senagat dizaýnynyň arasynda çuňňur hyzmatdaşlyga başladylar.Hytaýyň Magdan we Tehnologiýa Uniwersiteti bilen senagat dizaýn ussalary üçin bilelikde ykjam stansiýa döretdiler.

Uniwersitet-kärhana hyzmatdaşlygy

Mundan başga-da, mekdep-kärhana hyzmatdaşlygyny gazanmak, birek-biregiň artykmaçlyklaryny doldurmak we okatmagyň çalt kanalyny açmak üçin Hytaýyň Magdan we Tehnologiýa Uniwersiteti, Sian Tehnologiýa Uniwersiteti we Sijin Uniwersiteti bilen Mekdep-kärhana hyzmatdaşlyk merkezi we tejribe bazasy döredildi. nazaryýet;Ylmy-barlag topary intellektual eýeçilik ülňülerini berk ýerine ýetirýär we ODM, OEM, OBM we ş.m. ýaly dürli görnüşli işewürlik zerurlyklaryna netijeli hyzmat edip biler.

Geljekdäki ösüş

Geljekde kärhana maglumat we intellektiň gurluşygyny tamamlamaga, kärhananyň "täze materiallar, täze prosesler, täze tehnologiýalar we intellektual" belligini berkitmäge borçlanar;we ýokary netijelilik we pes energiýa sarp etmek bilen döwrebap kärhana gurmak;Kompaniýa önümlerini üznüksiz täzelik ruhy we hiline berk talaplar bilen arassalaýar;pudagy has gowy önümler bilen üpjün etmek, bisfenol A-dan erkin iýmit aragatnaşygy içgileriniň jemgyýete gaýdyp gelmegini wagyz etmek üçin jogapkärçiligi öz üstüne alýar.

Wideo

Biziň sergimiz

Our Exhibition2
Our Exhibition1
Our Exhibition5
Our Exhibition3

Şahadatnamamyz

BSCI
Our Certificate2
Our Certificate1
Our Certificate3
Our Certificate4

Hyzmatdaşymyz

Our Partner4
Our Partner3
Our Partner1
Our Partner2
Our Partner
partner2

Biziň kartamyz