banner1

500ml UZSPACE Tritan BPA Mugt syzdyryjy suw çüýşeleri plastmassa

Haryt belgisi: 6008

Reňki: Gyzyl, Gara, Siýan, Gök, Gyrmyzy, Greenaşyl

Göwrümi: 500mL

Material: ABŞ-ly Eastmanly Tritan (100% BPA Mugt)

Temperatura: -10 ~ 90 ℃

Ölçegi: 235 * 66mm

NW: 140g

Paket: 24pcs / ctn


Önümiň jikme-jigi

Howpsuzlyk gapagyNoutbugy weýran edýän suwy çüýşäniň içinde howanyň berk ýapgysy bilen saklaň, wagty gelmeýän çişmelerden we dökülmelerden goraýar.Gulpy başam barmagyňyz bilen aşak süýşürip synap görüň we ýokarky gapagyň ýokaryk çykýandygyny synlaň.Uly miwe naýzalaryny arassalamak ýa-da goşmak üçin çüýşäniň hemmesine girmelimi?Giň gerimli girmek üçin tutuş gapagy açyň!

Göçme suw çüýşesiel göteriji zolak bilen gelýär we bir gezek basylanda çüýşäniň açylmagyny goldaýar.Üsti suw çüýşesiniň dizaýny, ulanmagy ýeterlik derejede amatly edýär.Çüýşedäki howa basyşynyň kadalydygyny we içilende suwuň çalt akmagyny üpjün etmek üçin onuň howa deşikleri.

UZSPACE Tritan BPA Free Leak5
UZSPACE Tritan BPA Free Leak4
UZSPACE Tritan BPA Free Leak3
UZSPACE Tritan BPA Free Leak2

Ekologiýa taýdan arassa we BPA-dan mugt içgi çüýşesitritan poliester plastmassadan ýasalan.Suw içilende iň oňat tejribäni üpjün edýän ygtybarly, zäherli we tagamsyz çüýşe.Zeper ýetenden soň gaýtadan ulanylyp bilinýän gaýtadan ulanylýan suw çüýşesi.

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI BILEN GÖRNÜŞ:Ergonomiki taýdan bir el bilen şemaldan peýdalanmak üçin gaty berk gaýyş we daş-töweregiňize üýtgeşik täsir edýän aýazly aýazly örtük bar.Halaýan içgiňize täze miweleri we buzlary goşmak üçin süzgüç bilen gelýär.

Iblis elmydama jikme-jiklikde.
UZSPACE ajaýyp suw çüýşesini almaga kömek etmek üçin her jikme-jikliklere üns berýär.

logo

Maglumatlary görkez

The details show1
The details show2
The details show3
The details show4
The details show5
The details show6
The details show7
The details show8
The details show9
The details show10
The details show11
The details show12
The details show13
The details show14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň